LähiTapiola on yksi Cuckoon Workoutin vanhimmista asiakkaista ja heillä on ollut Cuckoo käytössä vuodesta 2015 asti. Meillä oli ilo jutella työhyvinvoinnista ja Cuckoon käytöstä LähiTapiolan Mari Keräsen kanssa, joka on hyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittämisestä vastaava business HR. LähiTapiolalla koetaan taukoliikuntasovelluksen tarjoaminen tärkeäksi erityisesti palautumisen kannalta, ja Cuckoo on helppo tapa kannustaa henkilöstöä huolehtimaan siitä. Lisäksi Cuckoon pirteys ja hauskuus tuovat iloa työpäivään.

LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 20 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. Alueyhtiöt tarjoavat asiakkailleen kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa sekä säästämisessä ja sijoittamisessa.

LähiTapiolalla halutaan pitää työntekijöistä kokonaisvaltaisesti hyvää huolta. Tämä tarkoittaa sekä psyykkistä että fyysistä huolenpitoa. Heillä tehtiinkin Firstbeat-analyysit, missä todettiin päivän aikana tapahtuvan hyvin heikkoa palautumista. Jos päivän aikana ei palaudu, niin se vaikuttaa myös heikentävästi yöllä tapahtuvaan palautumiseen. Sen takia LähiTapiolalla nyt halutaankin kannustaa työntekijöitä vielä aktiivisempaan Cuckoon käyttöön ja muistuttaa myös Mindfulness-taukojen tärkeydestä. Cuckoo Workout -palvelusta löytyy eri pituisia Mindfulness- eli tietoisuusharjoitteita, joita hyödyntämällä käyttäjämme pystyvät palautumaan hektisistä työpäivistä paremmin. Nyt syksyn aikana LähiTapiolalla alkaa “Mielen hyvinvoinnin syksy”, missä halutaan korostaa palautumista myös työpäivän aikana.

LähiTapiolalla on monta konttoria ja monta osastoa ja ainakin HR-osastolla taukoja tehdään yhdessä. Avokonttorissa työskennellessä pitää ottaa myös huomioon ne, jotka eivät tee taukoja. Sekin on helppoa, kun ottaa äänet pois päältä taukoja tehdessä. Toki pientä häiriötä voi tulla, kun iloa ja naurua kuuluu taukojen yhteydessä ;)

”Pienten taukojen viettäminen työpäivän aikana kannattaa! Liikkumisen sivutuotteena saa nauraa!” -Mari Keränen

Isoissa konserneissa, joissa on monta eri osastoa ja toimistoa, Cuckoo tarjoaa helpon tavan tarjota kaikille taukoliikuntaa. Sen käyttö saattaa kuitenkin jäädä vähemmälle joissain toimistoissa. Tämän takia olisikin tärkeää hyvä sisäinen viestintä sekä esimiesten esimerkki. Marikin toteaa, että vaikka parhaat aloitteet usein tulevat henkilöstöltä, on esimiesten heittäytyminen ja tukeminen äärimmäisen tärkeää. Silloin myös työntekijät rohkaistuvat heittäytymään. Yksi hyvä tapa tähän on esimerkiksi joukkueiden luominen eri osastojen välillä, ja leikkimielinen kilpailu toisiaan vastaan, missä osastojen johtajat ovat myös aktiivisesti mukana.

Mari toteaa, että ilo kuuluu työpaikalle ja myös me Cuckoolla haluamme muistuttaa tästä yrityksiä ja työntekijöitä. Useamman yrityksen kannattaisi ottaa tavoitteekseen tukea työntekijöiden hyvinvointia niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Tarjoamalla mahdollisimman hyvän työympäristön, myös yritys säästää kuluissa ja saa luotua pitkäaikaisia työntekijäsuhteita.