Cuckoo Workout ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kevään yhteistyö 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakson tiimoilta tuli viimein päätökseensä.

Mitä harjoittelussa tuli opittua?

Koska en ole koskaan aiemmin tehnyt yritysmyyntiä, kaikki oli uutta ja opin työn myötä paljon. Ammattikorkeakoulu on antanut teoriatiedot myyntiprosesseista ja myyntikeskustelunvaiheista, mutta teoria yksin ei valmenna tositilanteita varten, vaan siihen rinnalle tarvitaan käytännön tekemistä. Sain samalla myös hyvän muistutuksen, että myyntivaiheet ja -puhelut eivät useimmiten tapahdu oppikirjojen mukaisesti, vaan myyjän on osattava improvisoida tilanteen mukaan.

Työskentely Cuckoo Workoutilla opetti minulle käytännön asioita. Pääsin näkemään, millaista on työskennellä yritysmyynnin puolella, mitä myyjät tekevät päivien mittaan ja mitä kaikkea tarvitaan yrityksen pyörittämisessä. Havainnoin, miten itseäni kokeneemmat tekevät työtään ja tein huomioistani muistiinpanoja, joista tulee olemaan myöhemmin apua niin opiskelussani kuin työelämässä valmistuttuani. Luonnollisesti pääsin myös tekemään myyjän töitä, kuten kontaktoimaan asiakkaita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Työskennellessäni löysin itsestäni uusia puolia ja sain varmistuksen jo tietämilleni ominaisuuksille.

Työskentely-ympäristö oli mukavan rento ja kaikki olivat avuliaita. Harjoittelijalle ensimmäiset viikot ovat aina jännittäviä, ja välillä tuntui ikävältä häiritä muita työntekijöitä kysymyksillä, kun ei vielä osannut asioita tai ollut varma jostain, mutta sain apua aina, kun sitä pyysin. Cuckoon työntekijät kannustivat, kun onnistuin, ja kun koin jonkin tehtävän vaikeana, he rohkaisivat. Minulle annettiin hyviä vinkkejä ja kerrottiin, miten he itse toimivat eri tilanteissa, mikä teki asiakkaiden kontaktoimisesta helpompaa, kuin mitä se olisi ollut ilman saamiani vinkkejä.

Cuckoo Workout on pieni, tiivis työyhteisö ja voisi kuvitella, että uuden työntekijän olisi vaikea sujahtaa mukaan osaksi työyhteisöä, mutta en kokenut sitä vaikeaksi – eikä vain kokeneimmilta myyjiltä saamieni vinkkien ansioista. Pienempien työyhteisöjen hyvä puoli on, että työntekijät oppivat tuntemaan toisensa ja pystyvät vitsailemaan ja juttelemaan keskenään tavalla, mikä ei välttämättä onnistu suuremmissa yritysorganisaatioissa niin helposti. Siksi tunnen, että Cuckoo Workoutin tarjoama taukotreenisovellus on avuksi yhteisöllisyyden lisäämisessä – taukotreenien avulla pääsin paremmin sisään harjoittelupaikkaani, myytävään tuotteeseen ja tutustuin työtovereihin pitäen samalla hauskaa.

Työskentely Cuckoo Workoutilla opetti, että töissä saa ja kuuluu olla kivaa~

Petra Pirttinen, Sales Trainee

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu