Kaikki tietävät, mitä menestyvä yritys tarvitsee: tarpeeksi taloudellisia resursseja ja osaavaa henkilökuntaa. Resursseista voidaan puhua myös pääoman käsittein. Taloudellinen pääoma mahdollistaa organisaation toiminnan ja kulttuurinen pääoma kasvaa työntekijöiden tietotaidon myötä. Mutta entäs se kolmas – sosiaalinen pääoma?

Sosiaalista pääomaa esiintyy sekä yksilöiden että yhteisöjen välillä. Sosiaalisten suhteiden vahvuus, luottamus ja yhteisön sisäiset normit tehostavat vuorovaikutusta ja helpottavat yhteistyön tekemistä. Kommunikaation helpottumisen seurauksena työn tehokkuus kasvaa ja samalla työntekijöiden viihtyvyys lisääntyy. Työssään ja tovereidensa seurassa viihtyvä yksilö antaa parastaan organisaatiolle ja voi paremmin. Vankka työyhteisön sosiaalinen pääoma siten mahdollistaa muiden resurssien tehokkaamman käytettävyyden.

Myös Työterveyslaitoksen kehittämässä Työkykytalo-mallissa työhyvinvointi on osa työkykyisyyden rakentumista. Työkykytalo-mallissa alemmat tasot luovat päällimmäisille tasoille edellytykset onnistua. Neljäs taso sisältää johtamisen ja työhyvinvoinnin. Näihin asioihin pystyvät vaikuttamaan johtajat, mutta myös jokaisen työntekijän panoksella on vaikutusta. Johto antaa eväitä työntekijöilleen tarjoamalla hyvät olosuhteet työntekoon. Muista, että jokainen firma luo oman organisaatiokulttuurinsa, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Yhteisöllisyys töissä voi tarkoittaa montaa asiaa, mutta avoin ja toisia rohkaiseva ilmapiiri on tärkeä ensimmäinen askel!

Työkykytalo. Työterveyslaitos 2019.

Työterveyslaitoksen julkaisemassa selvityksessä Cuckoo Workoutin käytöstä todettiin muun muassa seuraavaa

Taukoliikuntaa ja sovelluksen käyttöä arvioitiin esimerkiksi vähemmän tuttujen kesken ”jäänsärkijäksi”, joka voi ”tuoda vieraitakin ihmisiä lähemmäs toisiaan”.

Miten kasvattaa yhteisöllisyyttä Cuckoon avulla?

  1. Tee tauko yhdessä. Houkuttele työkaveri mukaan – tuttu tai tuntematon, ei sen väliä! Tauon yhteydessä voit huomaamatta oppia jotain uutta toisesta ihmisestä ja seuraavalla kerralla avun pyytäminenkin on jo helppoa.
  2. Luo joukkue ja haasta. Kerätkää tiimi kasaan ja ryhtykää kilpailemaan toisia joukkueita vastaan. Voitte luoda joukkueen kesken myös esimerkiksi Whatsapp-ryhmän ja kannustaa siellä toisianne aktiivisemmiksi!
  3. Tauottakaa tienne liigapörssin kärkeen. Mikä loisi parempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin yhteinen voitto? Ryhtykää koko yhteisön voimin aktiivisiksi ja kisatkaa pääsystä liigapörssin palkintokorokkeelle.

Lue lisää aiheesta:

Punakallio, A. ym. 2018. Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi. Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? Helsinki: Työterveyslaitos.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137461/978-952-261-848-1_Toimistoty%C3%B6ntekij%C3%B6iden.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Työterveyslaitos. 2019. Työkykytalo. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyokykytalo/