Mindfulness är en del av kundtjänst-teamets dagliga liv på Mehiläinens företagshälsovård