Cuckoo Workout®

Starkare personal med pausgymnastik

Ökar produktiviteten

Studier visar att fysisk aktivitet såsom pausgymnastik ökar stresstoleransen och förbättrar inlärning, minnesfunktioner och kognitiva förmågor. Träning aktiverar även den del av hjärnan som gör dig piggare. Magnetresonanstomografi (MRI) visar att fysiskt aktiva människors hjärnor arbetar mera effektivt än passiva människors hjärnor. Anställda som känner sig friska på jobbet är mera produktiva och har mera energi samt bättre organisationsförmåga och klarar sina arbetsuppgifter bättre än de som känner sig krassliga. Enligt en studie* publicerad av finska Arbetshälsoinstitutet ökade användare av Cuckoo Workout sin produktivitet med 1,50 € per timme. I gruppen mycket aktiva Cuckoo-användare var den uppskattade ekonomiska effekten upp till 100 000 euro per år.

Förebygger sjukskrivningar

Studier visar att arbetstagare som känner sig friska är mindre benägna att insjukna eller råka ut för arbetsolyckor. Jämfört med stillasittare, har fysiskt aktiva människor färre sjukskrivningar och kostar alltså mindre för företaget. Just nu är ryggbesvär den största orsaken till sjukpensioner. Detta indikerar att mängden fysisk aktivitet har minskat som ett resultat av stillasittande arbete. En undersökning* bland Cuckoo -användare har påvisat betydligt färre problem med nacke och axlar eller smärtor i överkroppen. Även sjukskrivningarna har visat sig minska med en halv dag per anställd under en tre månader lång provperiod. Detta innebär en minskning med två sjukdagar per anställd och år. Då en sjukskrivningsdag kan kosta företaget över 500 €, kan företaget genom att använda Cuckoo Workout spara över 100 000 euro per år beroende på antalet anställda.

Förbättrar företagskulturen

Att träna är socialt och ger en känsla av att höra till, vilket är viktigt för utvecklingen av självbild och identitet. Träning innebär avkoppling och återhämtning och ger dig kraft att hantera besvikelser och negativa känslor. Gemensam pausgymnastik är en social aktivitet och en del av en företagskultur som förbättrar arbetsklimatet och ger ökad känsla av samhörighet! Feedback har visat att pausträning svetsar samman arbetsteam, minskar hierarkin inom organisationen och ger utlopp för spänningar. Ökat socialt kapital på arbetsplatsen stärker inbördes kommunikation och gör att arbetsmiljön upplevs som mera uppmuntrande. Cuckoo Workout har visat sig* öka känslan av samhörighet bland aktiva användare.

Förbättrar personalkulturen

Möjlighet att träna på arbetstid tillsammans med kolleger hjälper till att skapa ett positivt arbetsklimat. Skojiga app-övningar som ni använder tillsammans ger upplevelsen av en öppen, trevlig och sammansvetsad arbetsplats. Det här visar också att företaget tar väl hand om sina anställda och vill ha dem kvar på arbetsplatsen så länge som möjligt. En arbetsplats med en lättsammare atmosfär med energigivande pauser och roliga appar är en attraktiv arbetsplats!

* Punakallio, A., Halonen, J., Pehkonen, I., Turpeinen, M., Turunen, J., Remes, J., Lusa, S. & Miranda, H. 2018. Workplace well-being of office workers – less sitting and more sense of community by taking micro-breaks? Helsinki: The Finnish Institute of Occupational Health.

Cuckoo Workout håller Aditro igång.

Arbetstagarnas välmående och investering på det är en betydande del av Aditros företagskultur. Ett element för att befordra arbetsplatsens välmående, är simpla pausgymnastiks rörelser, vilket är varför Aditro använder sig av Cuckoo Workout pausgymnastiks applikationen.

Läs mer
Cuckoo workout -taukosovelluksen hyödyt