Sivuston yleiset käyttöehdot

Cuckoo Workout®

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät www-sivuamme

Cuckoo Networks Oy:n verkkopalvelun (jäljempänä ”Cuckoo Workout”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä, missä formaatissa ne ovat (jäljempänä ”aineisto”).

Palveluntuottaja

Nimi: Cuckoo Networks Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Fredrikinkatu 34 A16, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 2612255-9
Puhelin: +35844 992 3744
Sähköposti: info@cuckooworkout.com

Muutokset sivustoon ja aineistoon

Cuckoo Workoutilla on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Cuckoo Workoutilla on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

Cuckoo Workoutin vastuu

Cuckoo Workout ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Cuckoo Workoutin tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Cuckoo Workout pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Cuckoo Workout ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Muiden tuottama aineisto

Cuckoo Workout ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Cuckoo Workoutin hallinnassa eikä Cuckoo Workoutilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Cuckoo Workoutilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Cuckoo Workoutille tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Cuckoo Workoutin antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

Cuckoo Workout noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä. Käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Sivuston käytöstä syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta.