Cuckoo – gör

arbetsdagarna roligare!

Vad är Cuckoo?
Cuckoo Workout® Pausgymnastiks-app

Cuckoo – sätter

ett leende på läpparna

Cuckoos mission är att skapa meningsfulla stunder i vardagen och bidra till bättre välmående, medan användaren får dyka in i en rolig spelvärld som motiverar till goda val. Med den växande normen av distansarbete, och känslan av meningslöshet och ensamhet som det leder till, behöver man satsa på meningsfulla stunder och stödjandet av mental välmående. Cuckoo får sina användare upp ur stolen med ett leende på läpparna.

Se en Cuckoo paus-video

Positiva effekter av Cuckoo-appen

för individuella användare

Aktiva Cuckoo-användare känner att minnet och koncentrationsförmågan blir bättre och de känner sig mera produktiva. Dessutom känner du dig mera energisk efter jobbet och du orkar vara aktiv även på fritiden.

Öka dina dagliga steg. Minska orörlighet och öka rörlighet och kroppskontroll. Minska stillasittande och sjukfrånvaro.

Cuckoo lättar upp stämningen på kontoret och är ett enkelt sätt att lära känna kollegerna bättre och ha roligt tillsammans!

Symtom som trötthet, dåligt minne och slöhet minskar mest. Aktiva Cuckoo-användare upplever betydligt snabbare återhämtning.

Läs mera om de positiva effekterna
Pausgympa

Nyttan med Cuckoo-appen för företaget

Dom aktivaste Cuckoo-användarna kan öka sin produktivitet med ca 1,50€/h. Personal som aktivt använder Cuckoo känner sig starkare och mera energiska.

Cuckoo förebygger ryggproblem och utmattningssymtom genom att motivera personalen till regelbunden pausgymnastik under arbetsdagen. Redan 8 minuter om dagen räcker! Sjukskrivningarna bland aktiva användare minskade med ca en halv dag på tre månader.

Uppmuntra till ett öppet arbetsklimat och understöd gruppkänslan genom att föra samman individer också i andra delar av världen med hjälp av en rolig spelinspirerad app. En arbetsplats som erbjuder Cuckoo uppfattas som mera uppmuntrande, positiv och stöttande.

De ekonomiska vinsterna för ett företag med 100 anställda kan vara upp till 97 211 €. Kontakta oss, om du vill få reda på hur mycket ditt företag kan spara genom att använda Cuckoo Workout.

Läs mera om de positiva effekterna

”Koncentrationen på jobbet har ökat och personalen har fått ökad energi också på fritiden.” 

Emmi Ritvanen, Chef för kundtjänst, L&T

“En fantastisk produkt som alla företag borde använda.”

Merja Vehmainen, Personalchef, Aditro

Henkilöstöpäällikkö, Aditro

“Antalet sjukskrivningar har minskat och trivseln på jobbet har ökat.”

Anna Partala, Marknadschef, Rantalainen