Kontaktinformation

Har du frågor eller intresse för en offert? Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan.

Sales Team

Anton Boijer

Country Manager – Sweden

Marketing Team

Anni Havas

Partnerships and Well-Being Specialist

Kirsi Haapamäki

Communications & Marketing

Emma Rosendahl

Communications & Customer Service

Siiri Vallas

Marketing Coordinator

Elina Pietilä

Marketing Trainee

Bobby The Office Dog

Wellbeing administrator

Contact assistant Emma

Tech Team

Mika Niinistö

CTO

Julius Kerminen

Developer

Mika Välimäki

Developer

Cuckoo Workout Board

Elina Seppälä

Chairman

Kimmo Timonen

Boardmember

Ilkka Lavas

Boardmember

Kim Väisänen

Advisor

info@cuckooworkout.com

+46 72-363 78 78

Fredrikinkatu 34 A 16, 00100 Helsinki